Aktuality

Každý středeční večer od 19:00 živá hudba Live Jazz Every Wednesday from 7pm

Dernisáž výstavy "Ladně ladí neladí"

Přijďte se v neděli 1. října 2017 seznámit s autorem současné výstavy v Citadele Václavem Šípošem. Přijede až z daleké Ostravy, aby s námi mohl posedět a případně namalovat karikatury zájemců:-). Hudební doprovod zajištěn.          Výstava v září

Ladně ladí neladí - Václav Šípoš kaligrafie ve fotografii Petra Hlubka

Něco o autorovi

http://www.tchechiche.cz/