Aktuality

Výstava v únoru

Jiří Pasz - Hluboká nadechnutí

Výstava zachycuje 3 roky života Bohnické divadelní společnosti (BDS). Ta vznikla v roce 1991 na půdě Bohnické psychiatrické léčebny. Pět let poté našel soubor své sídlo ve Studiu Citadela v historickém centru Prahy.

BDS je především společenství: otevřená formace lidí s širokou škálou zkušeností, názorů a úhlů pohledu . A v neposlední řadě lidé s různými stupni "zdraví - nemoci". Jádro herecké společnosti tvoří psychiatricky nemocní pacienti s profesionálními divadelníky. každý může přijít a obsadit svoje místo.

Třetím rokem činnost BDS dokumentuje fotograf Jiří Pasz.

 


Výstava v březnu

 Carlos Sardá Vidal - Kousky světa


Carlos Sardá Vidal
*1962

Vážněji se začal fotografováním zabývat v roce 2003. Postupně se začal věnovat fotografování detailů přístrojů, architektury či přírody. Nejčastěji fotografuje černobíle, i když se barevné fotografii nijak nevyhýbá. Vzhledem k tomu, že žije v hlavním městě, jsou právě pražské ulice a parky častou scénou pro fotografování a zdrojem inspirace. Nicméně, mnohé snímky vznikly i při výletech do různých koutů České republiky, v zámcích, hradech a muzeích.

Aktuální výstava Kousky světa, je průřezem tvorby z let 2013-2017. Obsahuje snímky různorodých témat, které ale z velké části spojuje pohled na často skrytou krásu při pohledu zblízka. Na snímcích jsou zachyceny objekty a situace v jejich přirozeném prostředí, v daném místě a čase.